ព្រះគម្ពីរ

តើព្រះគម្ពីរមកពីណា?

គ្មាន​ពាក្យ​ទំនាយ​ណា​ក្នុង​គម្ពីរ ដែល​ស្រាយ​បាន​តាម​តែ​ចិត្ត​នោះ​ឡើយ  ដ្បិត​សេចក្តី​ទំនាយ​មិន​ដែល​មក ដោយ​បំណង​ចិត្ត​មនុស្ស​ទេ គឺ​ជា​មនុស្ស​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ ដែល​បាន​ទាយ ដោយសារ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ទ្រង់​បណ្តាល​វិញ។               (២ពេត្រុស ១.២០-២១)

ក្នុងរយៈពេលជាង ១៥០០ឆ្នាំ ព្រះអម្ចាស់បានរំជួលចិត្តមនុស្សប្រហែល ៤០នាក់មកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃជីវិតផ្សេងៗគ្នា​ បណ្តាល​ឲ្យ​តែង។  ការបង្រៀន រឿង និងទីបន្ទាល់ត្រូវបានឆ្លងកាត់តាមរយៈមាត់ ថ្ម និងកណ្ឌព្រះគម្ពីរ។ កំណត់ត្រាដ៏ពិសិដ្ឋទាំងនេះក្រោយមកត្រូវបានចងក្រងជាសៀវភៅមួយហៅថា ព្រះគម្ពីរ។

ព្រះគម្ពីរ គឺជាការប្រកាសដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទៅកាន់ពិភពលោក។ ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​មក​យើង​តាម​រយៈ​ហោរា សាវ័ក និង​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​របស់​ទ្រង់ គឺ​ព្រះ​យេស៊ូវ។ ព្រះគម្ពីរ គឺជាកំណត់ត្រាអំពីការទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាមួយមនុស្សនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ចេញពីព្រឹត្ដិការណ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត និងសារដ៏ពិសិដ្ឋទាំងនេះ ព្រះគម្ពីរបង្ហាញដល់យើងថា ព្រះជានរណា មនុស្សមកពីណា និងអ្វីដែលព្រះទាមទារពីយើង។

ព្រះគម្ពីរ គឺផ្តោតសំខាន់លើព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ ជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់យើង និងសេចក្តីសង្គ្រោះដែលទ្រង់នាំមកលើមនុស្សលោក។ ព្រះគម្ពីរបង្ហាញពីរបៀបដែលព្រះបានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដើម្បីស្តារទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយទ្រង់ឡើងវិញ និងដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់យើងទៅស្ថានសួគ៌។

ព្រះបន្ទូលនៃព្រះ – ព្រះគម្ពីរ គឺជាការណែនាំដល់អស់អ្នកដែលចង់ដឹងបន្ថែមអំពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ និងរបៀបទៅស្ថានសួគ៌។