ពិធីលាងជើង

តើពិធីលាងជើងគឺជាអ្វី? តើត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលណា?

នៅ​ពេលយប់​ដែល​ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូវ​ហៀប​នឹង​ត្រូវ​គេ​ក្បត់ ទ្រង់​បាន​បង្ហាញ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​ដ៏​គ្រប់លក្ខណ៍​របស់​ទ្រង់​ដល់​សិស្ស​ទ្រង់។

« បាន​ជា​ទ្រង់​ក្រោក​ពី​សោយ​ឡើង ដោះ​ព្រះពស្ត្រ​ចេញ រួច​យក​ក្រមា​មក​ក្រវាត់​អង្គ ក្រោយ​នោះ​ទ្រង់​ចាក់​ទឹក​ក្នុង​ចាន​ក្លាំ ចាប់​តាំង​លាង​ជើង​ពួក​សិស្ស ហើយ​យក​ក្រមា​ដែល​ទ្រង់​ក្រវាត់​នោះ​មក​ជូត» (យ៉ូហាន ១៣.៤-៥)។

ព្រះអម្ចាស់​បានដោះ​ព្រះពស្ត្រ​​របស់​ទ្រង់ចេញ ហើយ​យាង​មក​បម្រើ​អស់​អ្នក​ដែល​ជា​របស់​ព្រះអង្គ។ អ្នកបង្កើតបានឱនលំទោនខ្លួននៅចំពោះមនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើត ហើយលាងសំអាតផ្នែកកខ្វក់ជាងគេបំផុតនៃពួកគេ ដោយបង្ហាញថា នេះមិនមែនជាការជួបជុំធម្មតា មុនពេលបែកគ្នានោះទេ។ ព្រះអម្ចាស់​បាន​ប្រទាន​ដល់​ពួកគេ​នូវ​ការ​បង្រៀន​ចុង​ក្រោយ​របស់​ទ្រង់​អំពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ហើយ​ទ្រង់​បាន​បន្ទាបខ្លួន​នៅ​ចំពោះ​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា រួម​ទាំង​ពួក​សិស្ស​ និងអ្នកដែល​ក្បត់​ទ្រង់។ ទ្រង់បានលាងជើងរបស់ពួកគេ។

ព្រះយេស៊ូវ​​មាន​បន្ទូល​ថា « បើ​ខ្ញុំ​មិន​លាង​ឲ្យ​អ្នក នោះ​អ្នក​គ្មាន​ចំណែក​ជា​មួយ​នឹង​ខ្ញុំ​ទេ » ( យ៉ូហាន ១៣.៨ )។ « អ្នក​ដែល​ងូត​ទឹក​ហើយ នោះ​ត្រូវ​ការ​លាង​តែ​ជើង​ប៉ុណ្ណោះ ឲ្យ​បាន​ស្អាត​ទាំង​អស់ » ( យ៉ូហាន ១៣.១០ )។  ពីនេះ យើងអាចមើលឃើញថា អស់អ្នកណាដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹក ត្រូវតែទទួលពិធីលាងជើង ដើម្បីមានចំណែកជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ក្នុងសេចក្ដីសង្រ្គោះ។ ព្រះ​យេស៊ូ​វ ​ថែម​ទាំង​បាន​បង្គាប់​ពួកសិស្ស​​​​ទ្រង់​ថា​៖ « ដ្បិត​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ដំរាប់​ទុក​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ហើយ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ត្រាប់​តាម​ការ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​នោះ បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដឹង​សេចក្តី​ទាំង​នេះ ហើយ​ប្រព្រឹត្ត​តាម នោះ​មាន​ពរ​ហើយ » (យ៉ូហាន ១៣.១៥, ១៧)។ យើងឃើញថា ការធ្វើពិធីលាងជើង និងទទួល​លាង​ជើង ជាសេចក្តី​បង្គាប់របស់ព្រះអម្ចាស់​ ហើយនាំឲ្យមនុស្សទទួលបានព្រះពរ។