ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ

តើការស្វែងរកជីវិតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវមានន័យដូចម្តេច?​

មនុស្សជាតិយើង ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗ​​​ គឺខិតខំស្វែងរកវិធីសាស្រ្តគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំពេញចិត្ត នៅក្នុងពិភពលោកនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុង​លោកីយ៍ នឹងឆាប់សូន្យបាត់ទៅនៅពេលណាមួយ ហើយគ្មានចម្លើយដែលយើងចង់បានទេ។ អ្វីដែលយើងកំពុងស្វែងរក គឺជាម្ចាស់​ដែលយកឈ្នះលោកីយ៍ សេចក្តីពុករលួយ និងការបរាជ័យ។ ឥឡូវនេះ ទ្រង់កំពុងបើកព្រះហស្តស្វាគមន៍ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យយើងសម្រាកនៅក្នុងព្រះហស្តទ្រង់។