Câu chuyện của chúng tôi

Đọc những câu chuyện thật của những người đã có cuộc đời thay đổi

Chúa Giê-xu ở trong cuộc sống của bạn như thế nào? Hãy đọc những lời làm chứng của những người bình thường nhưng đã trải nghiệm về Đức Chúa Trời. Việc chữa lành bệnh có thể xảy ra không? Những điều kỳ diệu gì Chúa đã làm trong cuộc sống hàng ngày của bạn hoặc những lúc bạn đang phải đối diện với nguy hiểm? Hãy đọc những câu chuyện có thật về ân điển tuyệt vời của Chúa và tình yêu thương sâu sắc mà Ngài dành cho chúng ta.