Skip to content

Những dữ kiện lịch sử

Vài nét về Hội thánh Giê-xu thật
Giáo phái: Tự do
Thành lập: 1917
Người sáng lập: Chúa Giê-xu Christ
Thành viên: 1.5 triệu người trên 48 quốc gia
Các tài liệu liên quan: Chúa thật, Sự cứu rỗi, Báp-tem, Đức Thánh Linh, Rửa chân, Tiệc thánh, Ngày Sa-bat (Thứ bảy), và Sự trở lại của Chúa

Lịch sử Hội thanh Giê-xu thật
Nguồn gốc
Hội thánh Giê-xu thật được thành lập năm 1917 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Những thành viên đầu tiên đã nhận lãnh Thánh linh và khải huyền của phúc âm thật, đã bắt đầu rao giảng lẽ thật về sự cứu rỗi đến mỗi tỉnh thành ở Trung Quốc. Quyền năng của Chúa đã thể hiện thông qua sự hiện hữu của Đức Thánh Linh và dấu lạ.

Sự phát triển ở Đông Nam Á
Phúc âm được truyền đến Đài Loan năm 1926 và đến các đất nước khác ở Đông Nam Á và Đại Tây Dương. Thông qua sự hướng dẫn của Chúa, Hội thánh đã phát triển rất nhanh trong cộng đồng Đông Nam Á và trở thành một trong những Hội thánh Tin Lành lớn nhất ở Đài Loan.

Sự phát triển trên các châu lục khác
Bắt đầu vào năm 1960, những Hội thánh ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Úc. Và dưới sự dẫn dắt của Chúa, Phúc âm đã đến được Châu Phi, Trung – Nam Mỹ và Nga.

Tổng quan
Chúa Giê-xu phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người (Mác 16:15-16) và chăm lo đến nhu cầu thuộc linh của các tín hữu trong Hội thánh (Giăng 21:15-17). Chúng tôi cầu nguyện rằng quyền năng và sự hướng dẫn của Thánh Linh sẽ giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh này. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển công việc truyền giảng này đến nhiều người hơn nữa. Cùng nhau cầu nguyện, học Kinh thánh và khuyến khích đông viên lẫn nhau, làm mối quan hệ giữa các thành viên với Ngài ngày càng sâu sắc hơn. Để Hội thánh sẽ luôn thánh khiết trong Đức Chúa Trời.

Tại sao lại là Hội thánh Giê-xu “Thật”?

  • Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là Chúa thật vì vậy Hội thánh của Ngài cũng sẽ là Hội thánh thật.
  • Chúa Giê-xu gọi chính mình là vườn nho thật. Vì vậy, Hội thánh là thân thể của Ngài phải được gọi là Hội thánh thật.
  • Hội thánh thật rao truyền phúc âm thật và toàn vẹn, được xác chứng bởi Thánh Linh và dấu lạ.

(Tham khảo: I Giăng 5:20, Giăng 15:1-5, 17:3)