Skip to content

Liên lạc!

  • Liên lạc!

    Nếu bạn muốn biết làm cách nào để tìm được một cuộc sống trong Chúa Giê-xu hoặc cách để có được sự sống vĩnh hằng? Hoặc bạn muốn liên hệ với Hội thánh gần bạn? Hãy điền vào thông tin bên dưới và Hội thánh sẽ liên hệ với bạn. Bạn cũng có thể gọi +1 (714) 533-8889 hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ 21217 Bloomfield Ave., Lakewood, CA 90715, USA.