Chúa thật

Chúa là ai?

Tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, từ những nguyên tử nhỏ đến dải thiên hà khổng lồ, từ những tế bào đơn giản nhất đến những sinh vật phức tạp đều tỏ ra sự hiện hữu của người tạo dựng vô cùng khôn ngoan.

Chúa là nhà sáng tạo tuyệt hảo.
Theo lời phán của Ngài thì mặt trời, mặt trăng và những vì sao được tạo dựng trước và sau đó là đại dương, núi và sông.

Chúa ban sự sống.
Ngài đã tạo ra cá, chim, súc vật, côn trùng và cây cối. Điều quan trọng nhất là Ngài đã tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Ngài đã tạo dựng chúng ta để cai quản tạo hóa thiêng liêng với sự vinh quang của Ngài. Hầu hết chúng ta đều không thể hiểu được Đấng tạo hóa hoặc sống đúng như con cái của Ngài.

Chúa lên kế hoạch cho mọi sự.
Duy trì vụ trũ với những luật lệ của Ngài và duy trì chu kỳ sống là một trong sự sáng tạo của Ngài. Ngài đã quyết định thời gian và không gian cho tất cả mọi người “hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.” (Công vụ 17:27).

Nếu bạn thật sự suy nghĩ về cuộc sống của mình, có thể bạn sẽ thấy rằng có một vài điều đã xảy ra vượt trên sự kiểm soát của bạn – hoặc có thể được quyết định bởi “một sức mạnh to lớn hơn”. Chúa có kế hoạch cho mỗi chúng ta. Câu hỏi chỉ là liệu chúng ta có sẵn sàng để học biết về sự hiện hữu của Ngài trong cuộc sống của chúng ta và đặt cuộc sống của mình trong tay Ngài không?