Sự cứu rỗi

Sự cần thiết của cứu rỗi
Chúa Giê-su nói: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26)

Bạn có thể có rất nhiều dự định và mục đích, hoặc là bạn đã thành nhà triệu phú rồi, nhưng có một điều bạn khó mà đạt được và rất quan trọng đó là tính mạng của bạn. Sự cứu rỗi là một việc quan trọng sống còn của sự sống và cái chết, không chỉ vì cuộc sống này mà cả cuộc sống sắp tới nữa—không phải vì cuộc sống này, mà là lai sinh. Đó là điều quan trọng lớn lao của bạn vì nó có thể đưa bạn đến sự chết đời đời. Chúng tôi muốn chia sẻ cùng bạn những gì quan trọng hơn chính cả thể thế giới này.