Việc tìm một cuộc sống trong Chúa Giê-xu có nghĩa là gì?

Tất cả chúng ta đều có sự sống. Chúng ta thở, ăn và ngủ vào cuối ngày. Nhưng cuộc sống thật sự có nghĩa là gì? Chúa Giê-xu nói rằng Ngài đã đến để chúng ta được sống và sống dư dật (Giăng 10:10b). Cuộc sống mà Ngài muốn mang lại cho chúng ta đó là sự bình an cho dù bất cứ thử thách nào mà chúng ta có thể đối mặt, sự thỏa lòng với những gì mình có, và hy vọng là sẽ luôn như vậy đến ngày chúng ta trở về với Ngài. Chúa đã tạo dựng chúng ta để tìm kiếm những nhu cầu căn bản (vế bên trái) để khi đạt được rồi, chúng ta sẽ tìm kiếm một điều gì đó quý giá hơn. “Hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.” (Công vụ 17:27). Không có điều gì vui sướng bằng việc tìm kiếm Ngài. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay nhé.